Vapauta Luonnonkala

Auta parantamaan Kymijoen lohen ja taimenen luonnonlisääntymistä  

Vapauta rasvaevällinen luonnonkala

 

Lohikalojen luontainen lisääntyminen on kalakannan hyvinvoinnille ehdoton edellytys. Istuttamalla aikaansaadut kalakannat laitostuvat pikku hiljaa ja istukkaiden vastustuskyky tauteja ja poikkeuksellisia olosuhteita vastaan heikkenee oleellisesti. Luonnonvalinnan läpikäynyt kala on vastustuskykyisempi kuin istutettu poikanen. Lisäksi se osaa varoa saalistajia paremmin, jonka takia se tuottaa saalista monin verroin istukasta paremmin. Luonnonpoikanen myös käyttäytyy eri tavalla kuin istukas. Sillä on voimakkaampi halu pyrkiä synnyinjokeensa kudulle, jonne se saapuu keskimäärin paria viikkoa aikaisemmin kuin istutettu kala. Tällöin se on myös lyhyemmän ajan meripyynnin kohteena.

Kymijoessa on havaittu ilahduttavasti lohen ja taimenen luontaista lisääntymistä kaikilla vapailla koskialueilla. Poikastiheydet ovat paikoitellen olleet huomattavan suuria, mutta silti edelleen löytyy alueita jossa poikastuotanto voisi olla vielä parempi. Jotta koskista saataisiin mahdollisimman hyvä poikastuotto, on emokalojen määrällä huomattava vaikutus. ”Pyydä ja päästä” kalastusmenetelmällä saisimme kutualueille enemmän lohen ja taimenen kutupareja ja tulevaisuudessa paremman luontaisesti lisääntyvän lohi- ja taimenkannan.

Tämän takia kaikki luonnonkalat tulee laskea takaisin Langinkosken haaran kalastusalueilla sekä Korkeakosken venekalastusalueella. Luonnonkalan erottaa istukkaasta rasvaevästä.

Vuodesta 2009 lähtien on suurin osa istukaspoikasista rasvaeväleikattuja ja vuodesta 2012 lähtien kaikki. Mikäli saaliskalallasi on rasvaevä tallella, niin vapautathan sen takaisin jokeen. Tämän lisäksi suosittelemme Kymijoella myös istukasperäisen saaliskalan takaisinlaskua ja näin voimme omalta osaltamme vaikuttaa Kymijoen luonnonlisääntymiseen.

Elävän kalan käsittely ja takaisin laskeminen:

  • Käytä haavin havaksena solmutonta tiheäsilmäistä havasta.
  • Vältä kalan nostamista ja riiputtamista.
  • Käsittele kalaa märillä käsillä ja irrota viehe mahdollisuuksien mukaan kalan ollessa vedessä.
  • Vieheen tai perhon irrottamista helpottavat väkäsettömät koukut.
  • Elvytä kalaa ennen kuin lasket sen takaisin. Eli pidät kalaa pyrstöstä ja vatsan alta kiinni, veden alla virran suuntaisena pää ylävirtaan päin niin kauan ennen kuin kala potkii itsensä irti.
  • Myös kalan väsytyksen tahallista pitkittämistä tulee välttää.

 

                

          Luonnonkalalla on rasvaevä tallella.                     Istutetulla kalalla ei ole rasvaevää tai se on vain pieni nysä.

         Tällainen kala tulee päästää takaisin                           Tällaisen kalan voi ottaa saaliiksi